ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

คณะศิลปศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ(ฉบับที่11)    มาตรการการจัดการเรียนการสอน    หน่วยฉีดวัคซีน รพ.ม.อุบลฯ